Vi är en förberedelseklass på Sätunaskolan i Sigtuna kommun.
Eleverna i vår klass är nyanlända och kommer från olika delar av världen.
Här kan ni följa vår vardag i skolan och läsa om hur vi arbetar för att utveckla det svenska språket.